Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж
2010/12/10


Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд үүнээс сүүлийн 6 сар нь тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүснэ.
НД-ын хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж заавал даатгуулагч эхийн ЖА-ны тэтгэмжийг сүүлийн 12 сарын төлсөн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100%-иар тооцож 4 сарын хугацаанд олгоно.
Харин сайн дурын даатгалд даатгуулагч эхийн шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 70%-иар тооцож 4 сарын хугацаанд олгоно.
Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг ажлын өдрөөр тооцож олгоно
 
Төрийн үйлчилгээ
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Холбоо барих

Холбоотой сайтууд
Үндсэн сайт MS Word MS Powerpiont MS Publisher MS Access MS Outlook MS Project MS One note MS Windows  
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats